Aktualności

Jadłospis

Jadłospis 04 - 08 czerwiec 2018r

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

Więcej...

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole pracuje w godzinach od 5.30 do 16.30.

Plan katechezy

Więcej…

Harmonogram zapisów dzieci na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018

1. 21 maja 2018r.- 25 maja 2018r.- przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny proszę o złożenie w w/w terminach wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego. We wniosku proszę wpisać numer przedszkola, do którego zapisane zostanie dziecko. Wnioski można pobrać w placówce, do którego dziecko uczęszcza. Wniosek musi posiadać pieczątkę przedszkola, będącą potwierdzeniem uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

2. 04 czerwca 2018r. godz. 12:00 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

3. 5 – 8 czerwca 2018r. do godz. 12:00 - podpisanie umów z dyrektorem dyżurującego przedszkola.

Niedostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu do dnia 7 czerwca 2018r. lub niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

4. 11 czerwca godz. 12.00 - opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Regulamin zapisu dzieci na dyżur wakacyjny

Witamy serdecznie na stronie Przedszkola nr 2 w Orzeszu.

Znajdziesz tutaj wszystkie niezbędne informacje na temat działalności naszej placówki, a także aktualne wiadomości z życia Przedszkola.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych od 01.09.2017r. do 31.08.2019r.

Zarządzenie nr VII/299/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

Wykaz nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia.

Zobacz dokument "Strategia działań"

strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6

Zobacz dokument "Wizja przedszkola"


Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS 2016