Aktualności

koncepcja pracy przedszkola

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009r. Nr. 168 poz. 1324 ze zm.),
  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991r. Nr. 120 poz. 526 ze zm.)

MISJA PRZEDSZKOLA:

NASZE PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ OTWARTĄ NA POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW. KSZTAŁTUJE OSOBOWOŚĆ DZIECKA W PEŁNI OTWARTEGO NA OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 14 maja 2013 poz. 560)

Nasze hasło to:

"ZAPEWNIJCIE DZIECIOM JASNE DZIECIŃSTWO, DAJCIE MU ZAPAS UŚMIECHU NA CAŁE ŻYCIE."

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Cele ogólne:

  1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
  2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
  3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
  4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
  5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
  6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Plan katechezy

Plan katechezy na rok 2013/2014 dla wszystkich grup.

Więcej…

Nowe zdjęcia